sexta-feira, 27 de abril de 2018

לא הלכתי לאביב

אני לא יודע כמה פעמים השארתי אותך
אני לא יודע כמה דמעות התגברתי עלייך
האם אתה מקשיב לי
אמור לי את השביל
עזור לי להתרחק מהתהום הזאת