quinta-feira, 15 de outubro de 2009

O Ator e a Bailarina da Caixinha

Guardarei neste pequeno sempre,
Cercado ou composto de todos estes desejos chinfrins,
Exposto para quem me visita,
Disposto à tua fome,
Desprovido da tua alcunha,
Cheio de ti que eu cria incerto.