quinta-feira, 17 de setembro de 2009

A Barca do Nada

Ao andamento do Jazz,
Sonhando alto pra ser,
No creía en las diosas adoradas
Mientras se olvidava de si mismo.