quinta-feira, 11 de junho de 2009

Canção Criptografada

Sircom fá dacê deprê
Batim dadá pem cecê
Farritradum dom laó
Perê cramubê bangó.

Zizi pa ziri guidu
Pitimba coté zulu
Sompê lá cotô sarri
Azuma nerê banti.

Fondutra capê xitru
Messina dadu cambu
Lalona mamê pendá
Carrido xicu lilá.

Draprosqui tsapi raivim
Mitsana gravar taimim
Coplesco xanterafux
Diniexo azimarrux.